..
      Αρχική    Εταιρεία    Επικοινωνία    Μέλος     Ο Στόλος μας Διαχρονικά     Δίκτυο Συνεργατών    Εκδήλωση    Μ.Μ.Ε.          en   deu   

Η εταιρεία

Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος των εταιριών Κρητικός Ναυτιλιακές Γραμμές Ναυτική Εταιρία (Kritikos Shipping Lines) & POSIDONIA SHIPPING & TRADING S.A. είναι ο κύριος Κρητικός Ευάγγελος.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών κατάγεται από Ναυτική οικογένεια με μακραίωνα παράδοση στη ναυτιλία που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και οι ρίζες της ανάγονται στους μπουρλοτιέρηδες της Επανάστασης του 1821. Από τις τάξεις της οικογένειας Κρητικός έχουν αναδειχθεί πλοίαρχοι, Α’ μηχανικοί, πλοιοκτήτες, ναυτικοί πράκτορες, στελέχη του πολεμικού ναυτικού κ.λ.π.  

Από τα πλέον γνωστά πλοία που έχουν υπάρξει στη πλοιοκτησία

της οικογένειας Κρητικός είναι τα :

  M/V IOANNIS
  M/V NIKOLIS
  S/S KALLIOPI
  Ε/Τ-Τ/Ρ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
  Ε/Τ-Τ/Ρ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
  Ε/Τ-Τ/Ρ ΤΡΙΤΩΝ
  Ε/Τ-Τ/Ρ ΝΗΡΕΥΣ

Όλα τα ανωτέρω πλοία ήταν και είναι υπό Ελληνική και υπό Κυπριακή σημαία. Οι παραπάνω εταιρίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς :

Α) Πλοιοκτησία - έχουν υπό την πλοιοκτησία τους πλοία με Ελληνική σημαία.  

Β) Management – διαχειρίζονται πλοία υπό Ελληνική, Κυπριακή και σημαία Λιβέριας.  

Γ) Chartering – υπάρχει πλήρης οργανωμένο τμήμα ναυλώσεων με εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες. 

Δ) Ship Brokering – πλήρης οργανωμένο τμήμα που ασχολείται με αγοραπωλησίες πλοίων.

E) Ship Agency – πρακτορεύσεις πλοίων σε Λάγος Νιγηρίας και Τέμα Γκάνας Δυτικής Αφρική.

Ζ) Ship Refueling – πετρελεύσεις πλοίων στη Δυτική Αφρική. 

Copyright © 2012  -  ep®