..
    Αρχική    Εταιρεία    Επικοινωνία    Μέλος     Ο Στόλος Μας     Συνεργάτες    Εκδήλωση    Μ.Μ.Ε.    Σελίδες Ιστορίας            en   deu   


KRITIKOS Shipping Lines                                                         POSIDONIA Shipping & Trading S.A.

Πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων. Η εταιρεία έχει υπό την                                    Πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων, ναυλώσεις πλοίων,
πλοιοκτησία της πλοία με ελληνική σημαία και υπό την                                      αγοραπωλησίες πλοίων, πετρελεύσεις, εφοδιασμοί πλοίων,
διαχείριση της πλοία υπό ελληνική και ξένη σημαία.                                            πρακτορεύσεις πλοίων, αντιπροσωπείες ναυπηγείων.

                     
Copyright © 2019 - ep®